Fonduri Europene

Societatea noastră a efectuat proiecte şi a asigurat consultanţă în vederea accesării următoarelor categorii de fonduri nerambursabile:

  1. Fonduri europene corespunzătoare măsurii 125 pentru realizarea de drumuri foestiere şi agricole, corectarea torenţilor în fond forestier şi agicol (măsura este lansată din aprilie 2010 şi este încă în curs de derulare);
  2. Fonduri europene pentru “Prima împădurire a terenurilor agricole” (măsură ce se aşteaptă a fi lansată în toamna 2010);
  3. Fonduri bugetare pentru lucrări de reconstrucţie ecologică, amenajări spaţii verzi desfăşurate prin Agenţia Fondului de Mediu (A.F.M.);
  4. Fonduri bugetare pentru împăduriri terenuri degradate din “Fondul de regenerare” desfăşurate prin Ministerul Mediului şi Pădurilor;
  5. Dumuri forestiere din credite externe (B.D.C.E), fonduri bugetare sau extrabugetare (fondul special extrabugetar pentru accesibilizarea fondului forestier constituit conform Legii 56/ 2010).

Acreditari

Autorizaţia nr. 1/2005  pentru amenajarea pădurilor (reautorizată în 2010 pentru 27500ha/an);

Certificat nr. 588/ 2006 pentru proiectare lucrări reconstrucţie ecologică şi corectare a torenţilor (în baza O.M. 88/2006);

Certificat nr. 59/ 2009 pentru proiectare drumuri forestiere (în baza O.M. 576/2009);

Certificat demanagement al calităţii în sistem ISO 9001 (nr. 032- 052/001 din 05.12.2008);

Copii după aceste atestate se pot vedea la pag. “Galeria foto”